Umożliwia oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających skierowanych do osób wymagających pomocy społecznej.
Przejdź dalej
Interaktywna baza wiedzy o polityce społecznej i innowacjach społecznych.
Przejdź dalej
Informacje o zrealizowanych projektach aktywizująco-wspierających w obszarze polityki społecznej.
Przejdź dalej
Pozwala na opracowanie dokumentu i wsparcie procesu przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów.
Przejdź dalej
Pozwala na skontaktowanie się z osobami z gmin i powiatów woj. mazowieckiego znającymi zasady prowadzenia aktywnej polityki społecznej.
Przejdź dalej
Materiały informacyjno-dydaktyczne modelu KKZ.
Przejdź dalej